Posted on

QRP-Labs QCW Band omskakeling

Die CW Kit van QRP-laboratoriums is 'n baie bekwame radio en die prestasie omvat net oor enige iets beskikbaar op die mark.

Daar is 'n klein probleem, egter, met die feit dat dit 'n enkel-orkes toestel. So wanneer ek stared ek gebou 'n 20m eenheid wat was merkwaardig pret wanneer die bands is oop, maar moeder natuur is nie altyd goed vir ons en dikwels tye was daar net geen sein om mee te speel.

So, ek ondersoek wat nodig is om dit te verander na 40 m. Draai uit dit is 'n baie nie. 'N paar toroids, 'n paar caps. Meeste van die komponente kan sonder ergernisse desoldered word. My aanvanklike neem is dat die volgende komponente beïnvloed word:

  20m   40m  
L1 0.77uH 16 1.4uH 21
T2 0.90uH 17 1.7uH 24
L3 0.77uH 16 1.4uH 21
L4 0.40uH 10 1.0uH 16
C25 390pF "391" 680pF "681"
C26 390pF "391" 680pF "681"
C27 180pF "181" 270pF "271"
C28 180pF "181" 270pF "271"
C30 30pF "300" 56pF "560"
C5 KOEVERT Geen Geen 40m 39pF
C8 Geen Geen Geen Geen
T1 3t x 3 30t 5t x 3 38t
Posted on

QRP-Labs QCW Band Conversion

QRP-Labs QCW

The CW Kit from QRP-Labs is a very capable transceiver and the performance matches just about anything available on the market.

There is a small problem, however, with the fact that it is a single-band device. So when I stared out I built a 20m unit which has been remarkably fun when the bands are open, but mother nature isn’t always kind to us and often times there was just no signal to play with.

So, I investigated what is required to change it down to 40m. Turns out it isn’t a lot. A few toroids, a few caps. Most of the components can be desoldered without hassles. My initial take is that the following components are affected:

  20m   40m  
L1 0.77uH 16 1.4uH 21
L2 0.90uH 17 1.7uH 24
L3 0.77uH 16 1.4uH 21
L4 0.40uH 10 1.0uH 16
C25 390pF “391” 680pF “681”
C26 390pF “391” 680pF “681”
C27 180pF “181” 270pF “271”
C28 180pF “181” 270pF “271”
C30 30pF “300” 56pF “560”
C5 none none 40m 39pF
C8 none none none none
T1 3t x 3 30t 5t x 3 38t